Organizator:

W niektórych przypadkach nawet 70% odpadów roślinnych pochodzi z gminnych terenów zieleni.

Czy, a jeśli tak, to jak w praktyce można je wykorzystać?

30 marca 2021, godz. 9.00 - 12.00

Odpady zielone

oraz odpady z terenów zieleni

zagospodarowanie, przetwarzanie, możliwości wykorzystania

webinarium

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do webinarium pozostało:

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

 • Możliwości zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów z terenów zieleni
 • Technologie i instalacje do kompostowania odpadów - jak to wygląda w praktyce?
 • System odbioru odpadów zielonych w systemie odbioru odpadów komunalnych
 • Kiedy i jak można stosować nawozy organiczne wytwarzane z odpadów zielonych?
 • Rozwiązania wspierające pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni
 • Rozwiązania wspierające zagospodarowanie odpadów z terenów zieleni

..to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas webinarium, które odbędzie się już 30 marca 2021.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Do udziału w webinarium zapraszamy:

 • pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich
 • pracowników samorządowych
 • decydentów w jednostkach oświatowych
 • architektów krajobrazu, projektantów
 • inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich
 • pracowników Zarządów Dróg i Zieleni

Webinarium, można obejrzeć, niezależnie od sytuacji bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia, ale z możliwością komunikacji na czacie. Wiedza dostępna jest dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Ilość miejsc ograniczona.

Zastrzegamy możliwość zakończenia rejestracji po wyczerpaniu puli dostępnych miejsc.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

W programie webinarium m.in.:

Dobór drzew do nasadzeń miejskich

Odpady zielone – korzyść czy utrapienie?

 1. Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami zielonymi w Polsce
 2. Obowiązki prawne związane z odbiorem odpadów zielonych
 3. Sposoby zagospodarowania odpadów zielonych przez gminy
 4. Wymagania prawne dla stworzenia kompostowni.

Produkcja i zagospodarowanie odpadów zielonych w przestrzeni miejskiej.

Jak to się robi w Białymstoku?

 1. System gospodarki odpadami w Białymstoku
 2. Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów zielonych w mieście
 3. Działania ograniczające wytwarzanie odpadów zielonych
 4. Przetwarzanie odpadów zielonych:
 • Odpady zielone wytwarzane w procesie oczyszczania miasta:
 • Pochodzenie i rodzaj odpadów zielonych
 • Sposób przetwarzania odpadów zielonych
 • Odpady zielone wytwarzane przez mieszkańców:
 • System odbioru odpadów zielonych w strumieniu odpadów komunalnych,
 • Technologia przetwarzania odpadów zielonych,
 • Produkt uzyskiwany z odpadów zielonych – charakterystyka,
 • Zastosowanie nawozów organicznych wytwarzanych z odpadów zielonych,
 • Plany dot. modernizacji systemu przetwarzani odpadów zielonych

Gospodarka odpadami biodegradowalnymi pochodzenia roślinnego w praktyce na przykładzie rozwiązań i kompostowni funkcjonującej w Rybniku

Miejska kompostownia odpadów pochodzenia roślinnego, zaliczanych do biodegradowalnych funkcjonuje w Rybniku od połowy lipca 2007 r. Do kompostowania przyjmowane są odpady w postaci: trawy, chwastów, liści oraz gałęzi o różnej grubości, trocin, wiórów i ścinków drewna.


Kompostowanie odbywa się tu w systemie pryzmowym, otwartym poprzez naturalny rozkład w warunkach tlenowych z udziałem mikroorganizmów glebowych, powodujących mineralizację substancji organicznej. Wytworzony w procesie kompostownia produkt gotowy został dopuszczony do obrotu i zyskał nazwę organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „Lepszy Plon”.

 • Jak w praktyce wygląda funkcjonowanie kompostowni?
 • Z jakimi problemami w funkcjonowaniu tej technologii trzeba się liczyć?
 • Jak wygląda w praktyce proces: od odpadu do dopuszczonego do obrotu nawozu i jakie formalności temu towarzyszą?
 • Jakie jest zastosowanie produktów powstających w efekcie kompostowania?
 • Jakie są możliwości usprawnienia i zmodernizowania funkcjonującej kompostowni?

Między innymi na te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi podczas webinarium.


W trakcie prelekcji omówione zostaną m.in.:

Dariusz Targański - Kierownik Działu Techniczno - Mechanicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w tym Kompostowni w Rybniku

Maksymalna ilość odpadów, którą może przyjąć omawiana kompostownia w ciągu roku wynosi 3000 ton.

Około 65% - 70% odpadów roślinnych pochodzi z gminnych terenów zieleni.

 • informacje, dotyczące organizacji miejskiej kompostowni w Rybniku w tym: powierzchnia kompostowni, ilość zatrudnionych osób, sprzęt, regulamin, cennik.
 • Limity przyjęć odpadów (pojemność kompostowni).
 • Dane statystyczne dotyczące ilości przyjmowanych odpadów (od firm zewnętrznych, odpady własne z terenów zieleni)
 • Zagrożenia dotyczące przekroczenia limitu.
 • Problemy z przyjmowaniem odpadów zmieszanych.
 • Technologia przetwarzania odpadów zielonych.
 • Wytworzony produkt (decyzja): nawóz "Lepszy plon", zrębka, odpady i zastosowanie wytworzonego produktu.
 • Plany usprawnienia i zmodernizowania funkcjonującej kompostowni.

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium po każdej prelekcji.


Z uwagi na fakt, iż program jest aktualizowany - poszczególne elementy programu wydarzenia mogą ulec zmianie

Webinarium - krok po kroku

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Koszt udziału w webinarium

49 zł netto/osobę + VAT

60,27 zł brutto

* dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni (podaj służbowy adres e-mail i zaznacz odpowiednie pole w formularzu zapisu)

69 zł netto/osobę + VAT

84,87 zł brutto

Cena "first minute"
Zgłoszenia wysłane do 09.11.2020 włącznie:

Zgłoszenia wysłane od 10.11.2020:

bezpłatnie*

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Udział w webinarium jest bezpłatny dla: pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni - prosimy o podanie służbowego adresu e-mail podczas rejestracji.


Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 69 zł netto/osobę.


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji uprawnionej do bezpłatnego udziału zobowiązują się do uiszczenia opłaty.


Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić za uiszczeniem opłaty jak wyżej. W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000.


W przypadku osób prywatnych rejestrujących się na webinarium, aby otrzymać link do udziału w webinarium (w dniu webinarium) konieczne jest opłacenie proformy, którą otrzymają Państwo po dokonaniu rejestracji.


Rezygnacje z udziału w webinarium przyjmujemy mailowo (na adres m.lukaszewicz@abys.pl)

do dnia 29 marca do godziny 12:00.

W przypadku nieotrzymania rezygnacji przyjmujemy że biorą Państwo udział w webinarium.

"

Regulamin uczestnictwa w webinarium

Do pobrania:

Polityka prywatności

Prelegenci zaproszeni do współpracy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła również roczne studia z zakresu podatków i skarbowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Wieloletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, członek rad nadzorczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu budowlanych procesów inwestycyjnych dla podmiotów publicznych i prywatnych.

Doradza na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych.

Wykładowca podczas szkoleń i warsztatów w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki komunalnej.

Specjalizacje:

- zamówienia publiczne,

- inwestycje infrastrukturalne,

- ieruchomości i proces budowlany,

- ochrona środowiska i gospodarka odpadami,

- samorząd terytorialny

Rita Świętek


Radca prawny,

Wspólnik w Kancelarii

Głowacki i Wspólnicy

Andrzej Piotr Karolski


Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Andrzej Piotr Karolski –Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku zatrudniony na tym stanowisku od 2009 roku. Odpowiada m. in. za zieleń miejską zorganizowaną i naturalną, lasy i rezerwaty przyrody, utrzymanie porządku i czystości w mieście, zagospodarowanie wód opadowych, wodociągi i kanalizację, gospodarkę odpadami, ogród zoologiczny, schronisko dla zwierząt i cmentarze komunalne. Wcześniej pracował w przemyśle farmaceutycznym jako dyrektor do spraw zakupu i sprzedaży surowców do produkcji wyrobów farmaceutycznych w branży zielarskiej.Jako urzędnik interesuje się szczególnie tematyką bioróżnorodności i ochrony obiektów przyrodniczo cennych na terenach zurbanizowanych oraz zagospodarowaniem wód opadowych połączonym z edukacją i rekreacją. Jest autorem różnych innowacyjnych projektów, m. in. budowy zbiorników retencyjnych o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym, utworzenie pierwszego w Polsce sadu edukacyjnego, wprowadzenia do przestrzeni miejskiej po raz pierwszy w Polsce pól słonecznikowych jako nowego rodzaju łąk kwietnych, wprowadzenia biologicznych metod zwalczania szkodnika kasztanowców szrotówka kasztanowcowiaczka, czy wybudowanie pierwszej w Polsce wieży dla nietoperzy. Jest również autorem pierwszego w kraju projektu dot. badania bioróżnorodności w dużych miastach składającego się z 14 części o nazwie Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Uczestniczy w projekcie badawczym prowadzonym przez naukowców Uniwersytetu w Białymstoku dotyczącym „Wpływu białostockich łąk kwietnych na bioróżnorodność owadów”.


Dariusz Targański


Kierownik Działu Techniczno - Mechanicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w tym Kompostowni w Rybniku

Dariusz Targański – kierownik działu techniczno-mechanicznego, prowadzący również kompostownię, zatrudniony w Zarządzie Zieleni Miejskiej Rybnik od 1992 roku.


Od momentu powstania kompostowni miejskiej przy ZZM w 2007 roku kieruje jej pracami. Praktyk związany z utylizacją odpadów zielonych w procesie R-3 pryzm otwartych.

Inicjator powstania kompostowni miejskiej wykorzystującej naturalne procesy przetwarzania odpadów zielonych w nawóz organiczny.

Kontakt

Małgorzata Łukaszewicz

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

m.lukaszewicz@abrys.pl

Promocja

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Partnerzy medialni

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807